Przedszkole językowe w Kielcach

Dwujęzyczna realizacja programu dydaktyczno – poznawczego z dużym naciskiem na dynamiczną naukę języka angielskiego

Nasze przedszkole

Niepubliczne Przedszkole Językowe
"SERDUSZKO" w Kielcach

Zapewniamy:

- profesjonalne, zgodne z duchem chrześcijańskim przygotowanie dziecka do życia w rodzinie, w szkole i w społeczeństwie.

- oferujemy różnorodne formy pracy przedszkolnej, uczymy dzieci kreatywności i rozwijania swoich uzdolnień;

- zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wychowania przedszkolnego zajęcia odbywają się w małych grupach przedszkolnych w sali, na placu zabaw itp.;

- troszczymy się o duchowy, intelektualny i fizyczny rozwój dziecka;

- zapewniamy bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu od godz. 6.45 do godz. 17.00.